ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


 บจก.ยันม่าร์ เครื่องจักกลการเกษตร

64/9 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ
เบอร์โทร. 0-2750-0566 แฟกซ์. 0-2750-0541

วันที่ติดตั้ง 2548

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


 บริษัท เอ็น อาร์ กรุ๊ป จำกัด

52/4 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
เบอร์โทร. 055-541-865

วันที่ติดตั้ง

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


 บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด

952 ชั้น 12 อาคารรามาแลนด์ ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทร. 0-2638-3500 แฟกซ์. 0-2638-3900

วันที่ติดตั้ง 2548

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


บริษัท ภูธนภัทร ลิสซิ่ง จำกัด

1270 ถ.รอบเมือง ต.ท่าเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
เบอร์โทร. 0-4273-0068 แฟกซ์. 0-4273-0068

 

วันที่ติดตั้ง 2548

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


บริษัท ยิ้มเจริญ ยานยนต์ จำกัด

จังหวัดนครนายก
เบอร์โทร. 0-3732-1180-1 แฟกซ์. 0-3732-1181

วันที่ติดตั้ง 2548

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


 บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด

158 หมู่ 7 ถนนยนตกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เบอร์โทร. 081-716-9441 แฟกซ์. 054-534-359

วันที่ติดตั้ง

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


บริษัท ฮ่องกง สินเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด

56/70-73 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 97/1 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ กทม.10140
เบอร์โทร. 0-2819-3500 แฟกซ์. 0-2819-3050

วันที่ติดตั้ง

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


บริษัท มิตซูปฐพีทอง จำกัด

314/1-2 หมู่ 2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 3000
เบอร์โทร. 0-4425-7177, 0-4425-7166 แฟกซ์. 0-4425-7166

วันที่ติดตั้ง 15 กันยายน 2548

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


บริษัท สมบัติ กลการ จำกัด

519 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ติดตั้ง 20 กันยายน 2548

ชื่อ-ที่อยู่บริษัท และเบอร์โทรศัพท์


สหกรณ์การเกษตร พระนครศรีอยุธยา จำกัด

58/1 หมู่ 8 ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทร. 0-3524-3109

วันที่ติดตั้ง